Kurser

Kurserna är alltid anpassade för att alla deltagare skall utvecklas professionellt utifrån sina egna förmågor, styrkor och utmaningar. Det gäller oavsett vilken bransch, tjänst/roll du/ni har inom offentlig och privat sektor.

Inom den offentliga sektorn som skola och förskola är ”Inkluderade lärmiljöer” och ”5 rum i rummet” väldigt attraktiva kurser för att skapa effektiva arbetslag/team med hög kvalitet.

Inom den privata sektorn är kurser som ”Human Dynamics” väldigt uppskattade för att skapa effektiva och lönsamma team/ledningsgrupper med hög kvalitet.

Jag skräddarsyr kurserna utifrån varje verksamhetsbehov och inriktning.
Välkomna att höra av er!

Olika sätt att tänka, känna och handla är en organisations största tillgång. Frågan är varför vi inte tar vara på detta?

HD för arbetsgivaren -> Skapa effektiva arbetslag, HD för personen -> Se dig själv och andra för första gången i ditt liv.

Inkluderande läromiljöer inom förskola och skola. Nu har Din/Er arbetsplats chansen att boka aktuella ämnen utifrån just Era behov!