Samarbeten

Mina samarbeten består av olika nätverk inom både privat och offentlig sektor eftersom jag vill ha "Olikheter som en tillgång".

Exempel på några av mina samarbeten:

Human Dynamics Sweden

Certifierade utbildare
http://www.humandynamics.se/

Commore.se - Sofie Öhman

Karaktärspedagog med lång erfarenhet och flertalet certifieringar och licenser inom b.la kommunikation, förändringsarbete och personlig utveckling. Vi har tillsammans skrivit "Olikheter är en tillgång" med ”Fem rum i rummet".
http://www.commore.se/

Clustret i Stockholm

Arrangerar Fester, Events & Konferenser utifrån dina behov och erbjuder lämpliga lokaler i vårt samarbete.
https://www.clustret.se/

Kompetenstjänst i Sverige

Utbildar inom organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation och förändringsarbete i kompetenstjänsts regi.
https://www.kompetenstjanst.se/

Kreativia Specifik Kompetens

Utbildar inom organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation och förändringsarbete i Kreativias regi.
https://www.kreativia.nu/