Fem rum i rummet

Olika sätt att tänka, känna och handla är en organisations största tillgång.
Frågan är varför vi inte tar vara på detta?

Kurs - Fem Rum i Rummet

Beskrivning

Att skapa rätt förutsättningar för alla att kunna utvecklas och ta vara på sin potential borde vara en självklarhet. Här hittar du nycklarna till att lära, leda, informera och producera på olika sätt. Du får kunskap om olika inlärnings – och produktionsprocesser. Vi har alla våra speciella önskemål och varierande behov av personlig relation till uppgiften och bestämda krav i vårt arbete.

Kursmål

Skapa förutsättningar för varje individ att tror på sig själv och sina förmågor.
Efter kursen har du fått konkreta verktyg att skapa en miljö för alla, både i verksamheten och rent fysiskt i möbleringen. Du får en förståelse för vad du kan göra på en gång och vad som kräver lite längre planering. Med det här arbetssättet kvalitetssäkrar du flera perspektiv i ditt eget arbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsplatser som kontor, förskola/skola, väntrum, äldreboende etc.
Du som är intresserad av att ta vara på olikheter och se dem som en tillgång.

Ur innehållet

  • Att skapa fem rum i rummet; tanke, känsla och handling.
  • Öka förutsättningarna för fler att lyckas.
  • Kvalitetssäkra i praktiken.
  • Gör din egen lathund för alla tillfällen ex; möten, infokanaler etc.
  • Du arbetar teoretiskt, praktiskt och binder samma det med din egen vardag där du omsätter insikt och erfarenhet till konkreta handlingar.

Citat

Susan Cain, författare till boken ”Tyst” säger: ”Därför är det viktigt att arbetsplatser och klassrum, som ofta är anpassade för utåtriktade, även anpassas för att de introverta ska få stimulans och utrymme.”

Jag skräddarsyr kursen utifrån varje verksamhets behov och inriktning.
Välkommen att höra av er!