Human Dynamics

HD för arbetsgivaren → Skapa effektiva arbetslag
HD för personen → Se dig själv och andra för första gången i ditt liv

Kurs - Human Dynamics

Beskrivning

Human Dynamics är en processutbildning som ger dig en unik inblick i ditt eget och andras sätt att tänka och agera i olika situationer. Varför föredrar vissa människor att kommunicera skriftligt medan andra föredrar muntlig kommunikation? Varför lär sig vissa bäst genom att göra medan andra lär sig genom att läsa sig till kunskapen?

Under kursens får deltagaren en ökad insikt i sitt eget sätt att lära, kommunicera och agera i olika situationer och ökar dennes förståelse för hur och varför andra människor beter sig som de gör.

Human Dynamics baseras på Ph. Dr Sandra Seagals omfattande studier kring människors olika processer när det gäller att bearbeta information, lösa uppgifter, kommunikation, utöva ledarskap, inhämta ny kunskap och samverka med andra.

Kursmål

Efter kursen har deltagarna goda kunskaper och möjligheter att skapa bättre relationer med andra, underlätta kommunikationen och interaktionen och framförallt en förståelse för hur olika människor agerar i olika situationer.

  • En kundsupport som med ett par enkla tekniker snabbt kan etablera en god kontakt med den som ringer, oavsett ärende eller personlighet.
  • En marknadsföringsavdelning som kan använda ”rätt” argument för att påverka andra i en viss riktning.
  • Säljare som redan efter att ha skakat hand med en ny kund vet vad denne kommer att fråga efter beträffande produkten.
  • En arbetsplats/klassrum där alla behov kan tillgodoses och där alla kan känna sig motiverade utan att extra resurser krävs.

Målgrupp

Medarbetare, Chefer och privatpersoner inom alla branscher som vill utveckla sin kommunikationsförmåga och bli bättre på att förstå och hantera olika personligheter och utmaningar de ställs inför.

Ur innehållet

Grundkurs Steg 1 - Ett nytt sätt att se sig själv och betrakta andra

Ger dig kunskap och förståelse för ditt eget och andras sätt att tänka, agera och kommunicera. Tyngdpunkten ligger på att lära sig identifiera och känna igen grundläggande personlighetsmönster. Du får tips och idéer om hur du kan utveckla din egen förmåga och potential.

Grundkurs Steg 2 - Bättre gruppsamverkan – ökad effektivitet

Ger dig kunskap och möjlighet att delta i arbetsprocesser och olika arbetssituationer för att skapa väl fungerande arbetslag och effektiva team.
Du får en fördjupad kunskap om hur personer med olika grundmönster bidrar till gruppens resultat hur vi skapar effektiva team.

Fördjupningskurs Steg 3 - Att lära på olika sätt

Ger dig kunskaper och praktiska möjligheter att delta i arbetsprocesser, olika arbetssituationer för att konstruera konkreta arbetslag och effektiva team. Du får en fördjupad kunskap om hur personer med olika grundmönster bidrar till gruppens resultat, hur vi skapar effektiva team och hur kan vi skapa synergieffekter utifrån olikheterna.

Jag skräddarsyr kursen utifrån varje verksamhets behov och inriktning.
Välkommen att höra av er!