Coaching

Inom coaching erbjuder jag familjecoaching och stöd samt personlig utveckling till alla deltagare som gått någon av mina kurser. Jag skräddarsyr alltid efter era behov, Välkommen att höra av dig/er!

Familjecoaching och stöd

Jag erbjuder familjecoaching och stöd till er/dig som behöver stöd för ditt/dina barn där det lutar åt/ eller där det finns förslag att acceptera en diagnos.

Hur ser förutsättningarna ut?

Skall ert barn passa in i systemet eller skall systemet anpassa sig utifrån barn/ungdomars olikheter behov och intressen.
Vi matas med diagnoser som ADHD, ADD etc. Tänk om man skulle vända på perspektivet och skapa förutsättningar för alla, istället för att leta "fel". Vad skulle hända då? Vi måste göra en Synvända (när fokus flyttas från eleven som problembärare till lärmiljön innebär det en ”Synvända” hämtat från ”Olika är normen SKL).

Personlig utveckling

Jag erbjuder coaching till alla som deltagit i några av mina kurser som behöver mer stöd eller mer utmaningar.