Kinga Hernborg

Kursledare, Föreläsare & Coach

Profilbild Kinga Hernborg

Karaktärspedagog med över 40 års erfarenhet som lägger ny forskning och kunskap till redan befintlig kunskap och binder samman dåtid – nutid och framtid i ett helhetstänkande.

Jag har en gedigen bakgrund med fil.kand. i pedagogik och ett stort antal vidareutbildningar, certifieringar och licenser inom pedagogik, personlig utveckling, kommunikation, nätverksarbete och organisationsutveckling.

Det jag är mest stolt över under alla år är att jag har coachat och föreläst om konsten att skapa effektiva ledningsgrupper/arbetslag, både inom näringsliv och offentlig sektor.

Ett annat av mina stora engagemang handlar om ungdomar som växer upp i digitala miljöer i ett allt snabbare tempo. I kursen ”Fem rum i rummet” uppmärksammar jag kursdeltagarna bland annat på hur ungdomarna lär sig att kommunicera, tänka analytiskt och hållbart.

Min historik: Jag har varit chef och ledare inom såväl offentlig som privat sektor och har drivit eget företag under många år inom utbildningsväsendet, bl.a. med events, mässor, kurser och föreläsningar. Med ett förflutet också inom hotell och restaurangbranschen bl.a. som delägare inom Stockholm Globe hotell som rekryteringsansvarig, utbildningsansvarig och delaktig i utvecklingen av Globen City.

Har också varit delaktig och medförfattare till en rad arbets- och studiehäften inom Förskolans, Skolbarnsomsorgens och Fortbildnings Förlagen i Stockholm på 90-talet och som är lika aktuella idag.

Exempel på det:

  • Den goda arbetsplatsen - ”Lagomlinjen för arbetsledare”
  • Skolbarnsomsorg - ”Skyddad verkstad eller öppna dörrar”
  • Artikel - "Barn behöver egen tid – för sin egen framtid”

Så till det senaste häftet "Olikheter är en tillgång" med ”Fem rum i rummet” skriven i samarbete med Sofie Öhman (se samarbeten) 2013, ISBN978-91-637-4903-2

Kinga Hernborg alltid uppdaterad!